Дипломите за средно образование на Випуск 2022 ще се дават на 22.06.2022г. в Епископска базилика, град Сандански, от 11.00 часа