Ние в Профилирана гимназия „Яне Сандански“ предоставяме подходящо, висококачествено образование и подготвяме нашите ученици да посрещнат настоящите и бъдещи предизвикателства, развивайки социална осъзнатост, гражданска отговорност и лично усъвършенстване. Неуморно подкрепяме развитието на своите възпитаници с обучителни и извънкласни дейности. 

календар

повече подробности

вижте тук

Дистанционно обучение

повече подробности

вижте тук

Е-дневник

повече подробности

вижте тук

Факултативна подготовка

повече подробности

вижте тук

проекти

повече подробности

вижте тук

Ученическо творчество

повече подробности

вижте тук

клубове

повече подробности

вижте тук

Извънкласни дейности

повече подробности

вижте тук

Библиотека

повече подробности

вижте тук

Свободно време и ваканция

повече подробности

вижте тук

Заповед ваканция

повече подробности

вижте тук

Свържете се с нас

Безопастност на движението по пътищата

повече подробности

вижте тук