Ние подкрепяме творческото развитие и активната гражданска позиция на нашите ученици

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

КЛУБ "ОКОЛНА СРЕДА"

Ръководител Евгения Костадинова

повече информация

виж тук

КЛУБ "ЕЗИКОВ СВЯТ"

Ръководител Полина Чепилова

повече информация

виж тук

КЛУБ "ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО"

Ръководител Боряна Пензова

повече информация

виж тук

КЛУБ "РЪКОДЕЛИЕ"

Ръководител Кристина Барутчиева

повече информация

виж тук

КЛУБ "ДИГИТАЛНА ЕПОХА"

Ръководител Петранка Янева

повече информация

виж тук

КЛУБ "МАТЕМАТИТИКАТА - НЕИЗМЕНЕН СПЪТНИК В ЖИВОТА"

Ръководител Василка Демерджиева

повече информация

виж тук

КЛУБ "КОЛЕКТИВНИ СПОРТОВЕ"

Ръководител Елеонора Костадинова

повече информация

виж тук

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ учебна 2020/2021г.

КЛУБОВЕ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

МАТЕМАТИКАТА - ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА

Ръководител - Деяна Георгиева - преподавател по математика

повече информация

виж тук

ДА СМЕ ГОТОВИ ЗА НВО ПО БЕЛ В 10 КЛАС

Ръководител - Силвия Николова - преподавател по БЕЛ

повече информация

виж тук

ЗАНИМАТЕЛНА ФИЗИКА

Ръководител - Бойко Терзиев - преподавател по физика и астрономия

повече информация

виж тук

БИОЛОГИЯ

Ръководител - Татяна Цомпова - преподавател по биология и здравно образование

повече информация

виж тук

БИОЛОГИЯ В 10 КЛАС

Ръководител - Татяна Цомпова - преподавател по биология и здравно образование

повече информация

виж тук

ЛЮБОПИТНО ОТ СВЕТА НА ФИЗИКАТА И АСТРОНОМИЯТА

Ръководител - Бойко Терзиев - преподавател по физика и астрономия

повече информация

виж тук

МАТЕМАТИКА

Ръководител - Елена Неделкова - преподавател по математика

повече информация

виж тук

ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ ПО БЕЛ

Ръководител - Веска Василева - преподавател по БЕЛ

повече информация

виж тук

ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДСТОЯЩ ДЗИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ръководител - Камелия Палкова - преподавател по английски език

повече информация

виж тук

РУССКАЯ ГРАММАТИКА - ПОДГОТОФКА К ЕКЗАМЕНАМ

Ръководител - Деница Христова - преподавател по Руски език

повече информация

виж тук

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В 9 КЛАС

Ръководител - Анна-Мария Златанова - преподавател по химия и опазване на околната среда

повече информация

виж тук

ЗНАМ И МОГА - МАТЕМАТИКА В 11 КЛАС

Ръководител - Деяна Георгиева - преподавател по математика

повече информация

виж тук

ПОДГОТОВКА ЗА НВО ПО БЕЛ В 10 КЛАС

Ръководител - Силвия Николова - преподавател по БЕЛ

повече информация

виж тук