ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“ ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОЕКТ „Образование за утрешния ден“ УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта" УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

проект "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА