случайна среща

Днес, 18 януари, скъп гост в училищната библиотека е госпожа Сийка Бояджиева - една от обичаните бивши учителки в нашето…

Read more
случайна среща

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА В ГИМНАЗИЯТА

Ръководството на ПГ „Яне Сандански„ продължава да полага усилия за подобряване на материално-техническата база в училище. Със съдействието на г-н…

Read more

ОБЩИ ПРОБЛЕМИ И ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ

На 13.01.2021г. се проведе среща между ръководството на ПГ „ Яне Сандански„ и ръководствата на останалите две училища в сградата…

Read more
ОБЩИ ПРОБЛЕМИ И ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ

случайна среща

Днес, 18 януари, скъп гост в училищната библиотека е госпожа Сийка Бояджиева - една от обичаните бивши учителки в нашето…

Read more
случайна среща

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА В ГИМНАЗИЯТА

Ръководството на ПГ „Яне Сандански„ продължава да полага усилия за подобряване на материално-техническата база в училище. Със съдействието на г-н…

Read more

ОБЩИ ПРОБЛЕМИ И ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ

На 13.01.2021г. се проведе среща между ръководството на ПГ „ Яне Сандански„ и ръководствата на останалите две училища в сградата…

Read more
ОБЩИ ПРОБЛЕМИ И ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ