НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО„

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

Конкурс за статия "Коронавирус и медии" за прием в специалност Култура и медии - Факултет по изкуствата при ЮЗУ „Неофит Рилски“

Факултетът по изкуствата към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира конкурс за статия на тема „Коронавирус и медии“. Най-добрите предложения ще осигурят на кандидат-студентите директен прием в специалност “ Култура и медии“.

През последните месеци основната тема в медиите е една – коронавирусът. Масовите медии, които в ерата на интернет по дефиниция трябва да ни предлагат огромно количество разнообразна информация, седмици наред са фокусирани единствено върху новия вирус, довел до рязък обрат във всекидневния начин на живот в целия свят – оказахме се затворници в домовете си, които, макар и въоръжени с привилегиите на интернет, сме принудени да живеем по нов начин. В тази необичайна ситуация някои изследователи заговориха за медийна пандемия.

Каква е ролята и значимостта на медиите днес? Как да разпознаем фалшивите новини? Къде е границата между истина и лъжа? Какви може да са ефектите от социалната дистанция върху начина, по който общуваме? Как би изглеждала коронавирусната пандемия, ако не разполагахме с интернет? Можем ли да разчитаме на досегашната си медийна грамотност, за да реагираме адекватно – между паниката и разумната превенция? Тези въпроси вече са от първостепенна важност не само за експертите в областта на медиите, но и за всички хора, независимо от възрастта и професията им.

Катедра „Културология“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ винаги е имала за цел да дава не само теоретични, но и практически умения на студентите си. Затова в ситуацията на пандемия, карантина и дистанционно обучение, решихме да поканим кандидат-студентите да споделят с нас размислите си по темата за коронавируса и медиите, като напишат статия по темата. Авторите на най-добрите предложения ще получат възможност да бъдат студенти в специалност „Култура и медии“ към катедрата.

За повече информация: гл. ас. д-р Силвия Петрова,

тел. 0889604453; e-mail petrova.silvia@abv.bg

Онлайн конкурс за прием в специалности във Факултета по изкуствата при ЮЗУ „Неофит Рилски“

Факултет по изкуствата при Югозападен университет „Неофит Рилски“ обявява онлайн конкурс за прием.

Условия за участие:

Участниците да представят свои материали или изяви под формата на заснети с телефон, камера, фотоапарат, уебкамера и други технически средства.

Кандидатите трябва да се представят, като изпратят към своите материали информация за – собствено име, бащино име, фамилия, град по местожителство, завършено средно образование / или дали предстои да се завърши през настоящата година/, къде е завършено средното образование / или къде ще се завърши, имейл, адрес и телефон за връзка.

Изпратените от кандидатите материали ще бъдат оценявани от комисии по съответните изкуства и науки за културата. Спечелилите Първо, Второ, Трето място и поощрителни грамоти, ще могат да се запишат за учебната 2020/2021 година в съответната област на изкуствата или науките за културата, по които се провежда обучение във Факултета по изкуствата в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Срок за изпращане на материалите: 29.05.2020 година

Видове материали, които да се изпратят за конкурса според областите на изкуствата:

Музика:
Две музикални изпълнения различни като жанр и характер.
Лица за контакт:
народно пеене – доц. д-р Бинка Добрева – binkadob@abv.bg
инструмент – Валери Димчев – valeridimchev@gmail.com
поп и джаз – Валери Пастармаджиев – valstz@gmail.com

Специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“
Специалност „Мода“
Рисунка или серия от рисунки (до 5 бр.) на кандидатите, включващи (натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция – по избор), изпълнени с живописни или графични материали и техники; или модни скици (до 5 бр.) на тема: „Абитуриенти“.
Лице за контакт:
проф. д-р Емил Куков – emil_art@abv.bg

Културология
Есе /по зададена тема/.
Рекламен клип за културен туризъм върху паметници на културното наследство или рекламен клип за събитие от културния живот или културните индустрии.

Лице за контакт:
Гл. ас. д-р Димитрия Спасова – dimitria_@abv.bg

Телевизионно, театрално и киноизкуство
Актьорско майсторство – монолог, басня, откъс, /по  избор/етюд или танц/по  избор/
за специалностите: Филмова и ТВ режисура, Филмов и ТВ монтаж, Филмово и ТВ операторстово, Аудиовизуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии, по избор от предложените:
клип, филм, документално наблюдение, друг вид материл, 5 фотографии /от следните теми:  природа, репортаж, портрет, архитектура/, сценарии.

Лице за контакт:
Гл. ас. д-р Биляна Топалова – bibata_1@abv.bg

Конкурс за есе за прием в специалности във Филологическия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“

Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград обявява конкурс за есе на български или на английски език.

Можете да изберете една от следните теми за конкурса на български език:
1. „Пътуването, което ме очаква“
2. „Думите – пътят към другите“
3. „Моето писмо в бутилка“
4. „Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?“

Темите за конкурса на английски език са:
1. „Knowledge is the antidote to fear (Ralph Waldo Emerson)
2. „Social distancing versus social solidarity“
3. „The future of the Bulgarian language in the global world“
4. „What lessons can be learned from the coronavirus crisis“

Изпращайте вашите текстове на имейл:konkurs2020@abv.bg

За участниците с най-добрите есета са предвидени насърчителни награди. При отлично представяне оценката от есето на български език може да послужи за прием в четири от специалностите на Филологическия факултет:
1) „Българска филология“,
2) „Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)“,
3) „Английски език и етнология“
4) „Славянски език (руски) и туризъм“,
а с оценката от есето на английски език може да бъдете приети в някоя от следните специалности: 1) „Английска филология“,
2) „Английски език: превод и комуникации“,
3) „Приложна лингвистика“ (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).

Краен срок за изпращане на есетата: 08.05.2020 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 18.05.2020 г.

Конкурс за есе - Философски факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“

Философски факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за есе по следните теми:

1. Аз съм България и нейното европейско бъдеще.
2. България в Европа: светлини и сенки.
3. Аз и моята свързаност със света: общуване и отчуждение.
4. Какво ме кара да (не) остана в България.

Изпращайте вашите есета на имейл: filosofski@swu.bg

Отличените разработки получават сертификат за постижения и право за записване в една от следните специалности: „Социология“, „Политология“, „Философия“.

Краен срок за изпращане на есетата: 23 май 2020 година.
Обявяване на резултатите:28 май 2020 година.

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ

ТЕМИ:

1. „Трети март – признателност към героите и поклон пред величието на подвига.„

2. „Ти и човека в мен създаде.„

3. „Език свещен на моите деди.„

КРАЕН СРОК: 28.02.2021г. НА email: kamelon7@yahoo.com