ЗАПОВЕД ЗА ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА