ЗАПОВЕД ЗА ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА