ЗАПОВЕД ЗА ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА