“Млад фотограф“ с ръководител г-н Давидов. 
Период за провеждане на занятията: 21.10.2022г.- 30.06.2023г.
Място: Компютърен кабинет 207
Час: 11:30ч. - 12:50ч