ЗАПОВЕД № РД09-2121/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ 2021/2022

ПРИЕМ 2021/2022 ПРОФИЛИ

ПРОФИЛИ - План-прием 2021/2022

Брой паралелки: 1

Форма на обучение: дневна

Срок на обучение: 5 години

Брой места: 26

Чужд език:
Английски език /интензивно изучаване/

Профилиращи предмети:
– Математика
– Информатика

Конкурсни изпити:
* полученият брой точки на НВО се умножава по съответния коефициент
– Български език и литература х 1
– Математика х 3

Балообразуващи предмети:
– Математика
– БЕЛ

Брой паралелки: 1

Форма на обучение: дневна

Срок на обучение: 5 години

Брой места: 26

Чужд език:
Английски език /интензивно изучаване/

Профилиращи предмети:
– Биология и здравно образование
– Химия и опазване на околната среда

Конкурсни изпити:
* полученият брой точки на НВО се умножава по съответния коефициент
– Български език и литература х 2
– Математика х 2

Балообразуващи предмети:
– Биология и здравно образование
– Химия и опазване на околната среда

Брой паралелки: 1

Форма на обучение: дневна

Срок на обучение: 5 години

Брой места: 26

Чужд език:
Английски език /интензивно изучаване/

Профилиращи предмети:
– Английски език
– Испански език

Конкурсни изпити:
* полученият брой точки на НВО се умножава по съответния коефициент
– Български език и литература х 3
– Математика х 1

Балообразуващи предмети:
– БЕЛ
– Математика

Брой паралелки: 1

Форма на обучение: дневна

Срок на обучение: 5 години

Брой места: 26

Чужд език:
Английски език /интензивно изучаване/

Профилиращи предмети:
– Английски език
– Руски или немски език

Конкурсни изпити:
* полученият брой точки на НВО се умножава по съответния коефициент
– Български език и литература х 3
– Математика х 1

Балообразуващи предмети:
– БЕЛ
– Математика

Брой паралелки: 1

Форма на обучение: дневна

Срок на обучение: 5 години

Брой места: 26

Чужд език:
Английски език /интензивно изучаване/

Профилиращи предмети:
– Предприемачество
– Информационни технологии

Конкурсни изпити:
* полученият брой точки на НВО се умножава по съответния коефициент
– Български език и литература х 2
– Математика х 2

Балообразуващи предмети:
– География и икономика
– Информационни технологии

ВАЖНИ ДАТИ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

I класиране – от 03.07.2021 г. до 07.07.2021г.
II класиране – от 13.07.2021 г. до 16.07.2021г.
III класиране – от 26.07.2021 г. до 27.07.2021г.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ

I класиране – от 13.07.2021 г. до 16.07.2021г.
II класиране – от 20.07.2021 г. до 22.07.2021г.
III класиране – от 29.07.2021 г. до 30.07.2021г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Профилирана гимназия „Яне Сандански“
град Сандански, бул. „Свобода“12
Тел.: 0746/ 3 03 52

          0746/ 3 20 55
email: highschool_iane_sandanski@abv.bg

www.pgsandanski.com