УЧЕБЕН ПЛАН

профил природни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил „ Прeдприемачески“

профил математически

профил природни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил математически

профил софтуерни и хардуерни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил предприемачески

профил математически

профил софтуерни и хардуерни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил природо-математически

профил технологичен

профил чуждоезиков - английски / немски

профил чуждоезиков - английски / испански

профил технологичен

профил Природни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил Софтуерни и хардуерни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил - Предприемачески

профил Софтуерни и хардуерни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

Учебни планове

повече информация

График на учебните часове

повече информация

тук

График за олимпиади

повече информация

тук

Държавни зрелостни изпити / ДЗИ

повече информация

тук

Национално външно оценяване / НВО

повече информация

тук