УЧЕБЕН ПЛАН

профил природни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил „ Прeдприемачески“

профил математически

профил природни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил предприемачески

профил математически

профил природни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил математически

профил софтуерни и хардуерни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

профил математически

профил СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ - АНГЛИЙСКИ/НЕМСКИ ЕЗИК

профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ - АНГЛИЙСКИ/ИСПАНСКИ ЕЗИК

профил математически

профил ПРИРОДНИ НАУКИ

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ - АНГЛИЙСКИ/НЕМСКИ ЕЗИК

профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ - АНГЛИЙСКИ/ИСПАНСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

профил Природни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил предприемачески

профил природни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил предприемачески

профил Софтуерни и хардуерни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил Софтуерни и хардуерни науки

профил чужди езици - английски / немски

профил чужди езици - английски / испански

профил предприемачески

Учебни планове

повече информация

График на учебните часове

повече информация

тук

График за олимпиади

повече информация

тук

Държавни зрелостни изпити / ДЗИ

повече информация

тук

Национално външно оценяване / НВО

повече информация

тук