СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА.