СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧ. 2021/2022г.