Седмично разписание на часовете за втори учебен срок 2020/2021 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, СЧИТАНО ОТ 31.05.2021г. ДО 30.06.2021г.

график часове от 31.05.2021г. до 30.06.2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, СЧИТАНО ОТ 12.04.2021г.

график часове от 12.04.2021г.