Седмично разписание на часовете за втори учебен срок 2020/2021 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, СЧИТАНО ОТ 12.04.2021г.

график часове от 12.04.2021г.