СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА.