ЗАПОВЕД

ГРАФИК ЗА ОЛИМПИАДИ ОБЩИНСКИ КРЪГ ЗА УЧЕБНА 2022/2023г.

ОТГОВОРИ

НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ„ 16/03/2023г.

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЯВИЛИ СЕ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ„ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022г.  на 17.03.2022г.

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЯВИЛИ СЕ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ„ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022г.  на 17.03.2022г.