ЗАПОВЕД № РД09-2049/ 28.08.2023 на Министъра на МОН

ГРАФИК ЗА ОЛИМПИАДИ ОБЩИНСКИ КРЪГ ЗА УЧЕБНА 2023/2024г.