САМО НЯКОИ МОМЕНТИ ОТ БОГАТАТА ИСТОРИЯ ОТ СЪБИТИЯ, ПРОЕКТИ И ТВОРЧЕСТВО В          ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "ЯНЕ САНДАНСКИ"