Новини

Кампания „Чиста околна среда” на ПУДООС ще финансира училищен проект за вертикална градина

 

В началото на 2020г. Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда стартираха конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“.  Сред подадените 506 училищни проекта, предложението на ПГ „Яне Сандански” – „Природа зад стените”, е одобрено за финансиране.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на училищната среда чрез изграждане на вертикална градина в коридорното пространство на сградата и формиране на екологична култура и нагласи за природосъобразен начин на живот у учениците.

В контекста на глобалните тенденции, ПГ „Яне Сандански” ще интегрира зелени иновации в училище, създавайки устойчив модел за отговорно обществено поведение към околната среда.

Проектът ще ангажира активно учениците с предвидените два конкурса, инициативите „Зелени творци” и „Зелени патрули” и образователна кампания. По този начин ще се формират навици и ценности, ще се възпитава модел на поведение, екологично мислене и креативност.

С реализирането на проекта ПГ „Яне Сандански” ще бъде първото в България училище с вертикална градина в коридорното пространство. Подобни проекти за момента могат да се видят в университетски здания в държави като Холандия и САЩ, както и в сградите на големи частни компании в чужбина.

Щастливи сме, че можем да дадем пример както на нашите ученици, така и на обществеността за иновации, които създават хармонична среда, основаваща се на принципите – здравословна атмосфера, щадящи природата технологии, задоволяване на естетическите потребности.

Оставете коментар

Вашият имейл няма да бъде показан

Вашият коментар*

Име*

Имейл*

Уеб сайт