Новини

 Дневен ред на срещата:

 1. Набелязване на неотложните проблеми и взимане на решения за решаването им.
 2. Изготвяне на Вътрешни правила между училищата за съвместната им работа в сградата.

Между представителите на ръководствата се осъществи не лека и продължителна дискусия тъй като проблемите никак не са малко. В разговорите се откроиха следните най-спешни въпроси:

 • Покривът на сградата
 • Фоайето в сградата
 • Отоплителната система в сградата
 • Библиотеката
 • Социален патронаж
 • Начинът за осигуряване на консумативи свързани с COVID-19 – дезинфектанти и течни сапуни
 • Принципът на съвместна работа между училищата

След дълги и емоционални на моменти разговори, се взеха следните решения от ръководствата и на трите училища:

 1. Да се довършат ремонтните дейности по обновяване на фоайето, включително стаята на хигиенистите и парадния вход. Благодарение на усилията на ръководствата, главно на г-н Людмил Карамитов, както и проявеното разбиране от страна на Кмета на Община Сандански, г-н Атанас Стоянов, голяма част от тези дейности ще бъдат осъществени от Кметството в Община Сандански.
 2. Да се направят необходимите постъпки за обновяване на парната инсталация в сградата, за да се осигури отоплението във всичките кабинети и помещения в нея. И по този проблем имаме съдействието на г-н Атанас Стоянов, на когото изказваме нашите адмирации.
 3. За основен ремонт на покрива на сградата, който е в окаяно състояние от много години, със сериозни течове в много кабинети, ще се търсят възможности за осигуряване на необходимите средства, които възлизат над 200 000 лева тъй като училищата не разполагат с бюджети, които да позволят такъв размер на разходи за ремонтни дейности. Вече има постъпки от директорите на училищата – г-жа Снежана Николова, г-жа Димитрина Лалева, г-жа Маргарита Раднева и г-н Людмил Карамитов за решаването на този изключително сериозен проблем.
 4. Да се довършат ремонтните дейности в библиотеката, които включват поставянето на окачен таван и балатум в хранилището на помещението. Г-жа Силвия Николова доброволно и безвъзмездно рисува стените в библиотеката.
 5. Да се предприемат необходимите действия за преместване на Социалния патронаж от сградата на  трите училища.
 6. Дезинфектантите и течните сапуни да се осигуряват месечно чрез редуване на ПГ „ Яне Сандански„ и Второ основно училище „Христо Смирненски„ , а Вечерна гимназия да се включи със съответния процент на основата на ползваните кабинети.
 7. Всички присъстващи на срещата се съгласиха, че трябва да има съгласуваност между училищата при решаване на общите въпроси. Затова се прие да се изготвят Вътрешни правила за съвместна работа.

Тези срещи ще се провеждат редовно, което се обуславя от множеството общи въпроси и проблеми.

Оставете коментар

Вашият имейл няма да бъде показан

Вашият коментар*

Име*

Имейл*

Уеб сайт