История

Традиция и бъдеще днес

80 години учители и ученици са писали почти вековната ни история, допринесли са за формирането на личности с висока интелектуална култура. Днес педагогическата колегия на гимназията продължава традициите на училището и работи с устрем в новото и динамично време, като прилага нови интерактивни методи и подходи в учебния процес, повишавайки ефективността от професионалната подготовка и способностите на децата за добра реализация на пазара на труда.

Нашата мисия

Повече от 80 години работа за нашето бъдеще

Продължаваме десетилетните традициите за високи постижения в непрекъснато променящия се свят.
Ние предоставяме подходящо, висококачествено образование и подготвяме нашите ученици да посрещнат настоящите и бъдещи предизвикателства, развивайки социална осъзнатост, гражданска отговорност и лично усъвършенстване.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Няколко основни причини да се присъедините към нас
За да получите качествено образование
...
За да добиете увереност в способностите си
За да получите добър старт в живота си
...
За да изявите творческите си възможности
...
За да попаднете в спокойна, но и взискателна образователна среда, където всеки поема своите отговорности

МНЕНИЯ НА НАШИ УЧЕНИЦИ

С гимназията в сърцето ...

Нашето училище в цифри

1468

TOTAL COURSES

2065

TOTAL STUDENTS

100

TOTAL GRADUATES

145

TOTAL TEACHERS