Articles posted by Iane sandanski

От 07.01.2021г. до 13.01.2021г. по график се проведоха заседанията на методическите обединения в ПГ „Яне Сандански„ с дневен ред: 1. Държавен план прием 2021/2022г. 2. Рекламна кампания за ДПП 3. Добра екипна работа Интересни дискусии и ...
НОВ СТИЛ НА РАБОТА В ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ„ На 05.01.2021г. се проведе среща на ръководството на гимназията с председателите на методическите обединения. Основните теми за обсъждане на срещата бяха: 1. Държавен план прием 2021/2022 2. ...
Днес, 07.12.2020г. в навечерието на Денят на Св.Климент Охридски / нов стил / в ПГ "Яне Сандански" се откри училищната библиотека след извършен ремонт. Продължаваме да носим факела на познанието следвайки заветите на дядо ...