Новини

ПГ „Яне Сандански” част от международен проект по програма „Еразъм+”   ПГ „Яне Сандански”, в партньорство с младежки организации от Хърватия, Република Северна Македония и Унгария, ще работят съвместно по проект "Stop Bullying", насочен към борба ...
Кампания „Чиста околна среда” на ПУДООС ще финансира училищен проект за вертикална градина   В началото на 2020г. Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда стартираха ...