Back To The Course

ПОНЕДЕЛНИК

 • ЧК
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
 • ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • ФИЛОСОФИЯ

ВТОРНИК

 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • МУЗИКА
 • ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
 • ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ФУЧ

СРЯДА

 • ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • МАТЕМАТИКА
 • ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ЧЕТВЪРТЪК

 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • МАТЕМАТИКА
 • ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
 • ИСПАНСКИ ЕЗИК
 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • БАДМИНТОН – СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

ПЕТЪК

 • ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
 • ИСПАНСКИ ЕЗИК
 • ИСПАНСКИ ЕЗИК
 • ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • МАТЕМАТИКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Please register for IX “г” клас to view this lesson.