Back To The Course

ПОНЕДЕЛНИК

 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • ИСПАНСКИ ЕЗИК
 • ЧАС НА КЛАСА
 • ИСПАНСКИ ЕЗИК
 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ВТОРНИК

 • ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
 • ФИЛОСОФИЯ
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СРЯДА

 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ИСПАНСКИ ЕЗИК
 • ИСПАНСКИ ЕЗИК
 • ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

ЧЕТВЪРТЪК

 • ФИЛОСОФИЯ
 • МАТЕМАТИКА
 • ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ПЕТЪК

 • МАТЕМАТИКА
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
 • ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
 • ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
 • ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Please register for X „г“ клас to view this lesson.