Back To The Course

ПОНЕДЕЛНИК

  • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
  • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
  • ПРОФИЛ 3
  • ПРОФИЛ 3
  • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
  • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
  • РУСКИ ЕЗИК

ВТОРНИК

  • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  • ПРОФИЛ 3
  • ПРОФИЛ 3
  • СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

СРЯДА

  • МАТЕМАТИКА
  • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • РУСКИ ЕЗИК
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
  • ПРОФИЛ 4
  • ПРОФИЛ – 3

ЧЕТВЪРТЪК

  • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
  • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
  • ПРОФИЛ 4
  • ПРОФИЛ 4
  • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
  • ЧК

ПЕТЪК

  • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ПРОФИЛ 4
  • ПРОФИЛ 4
  • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • МАТЕМАТИКА
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА