Back To The Course

ПОНЕДЕЛНИК

 • МАТЕМАТИКА
 • МАТЕМАТИКА
 • ПРОФИЛ 3
 • ПРОФИЛ 3
 • ИНФОРМАТИКА
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ВТОРНИК

 • МАТЕМАТИКА
 • ИНФОРМАТИКА
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • ПРОФИЛ 3
 • ПРОФИЛ 3
 • ЧК

СРЯДА

 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • МАТЕМАТИКА
 • МАТЕМАТИКА
 • МАТЕМАТИКА
 • ПРОФИЛ 4
 • ПРОФИЛ – 3

ЧЕТВЪРТЪК

 • ИНФОРМАТИКА
 • ИНФОРМАТИКА
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • ПРОФИЛ 4
 • ПРОФИЛ 4
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 • СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

ПЕТЪК

 • МАТЕМАТИКА
 • ПРОФИЛ 4
 • ПРОФИЛ 4
 • ИНФОРМАТИКА
 • НЕМСКИ ЕЗИК
 • НЕМСКИ ЕЗИК