Back To The Course

ПОНЕДЕЛНИК

 • ПРОФИЛ 3
 • ПРОФИЛ 3
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • МАТЕМАТИКА
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • РУСКИ ЕЗИК
 • ЧК

ВТОРНИК

 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПРОФИЛ 3
 • ПРОФИЛ 3
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

СРЯДА

 • ПРОФИЛ 4
 • ПРОФИЛ 4
 • ПРОФИЛ 3
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • РУСКИ ЕЗИК
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЧЕТВЪРТЪК

 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • ПРОФИЛ 4
 • ПРОФИЛ 4
 • МАТЕМАТИКА
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТЪК

 • ПРОФИЛ 4
 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА