Back To The Course

ПОНЕДЕЛНИК

 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • ПРОФИЛ 3
 • ПРОФИЛ 3
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • РУСКИ ЕЗИК

ВТОРНИК

 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • ПРОФИЛ 3
 • ПРОФИЛ 3
 • СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

СРЯДА

 • МАТЕМАТИКА
 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • РУСКИ ЕЗИК
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • ПРОФИЛ 4
 • ПРОФИЛ – 3

ЧЕТВЪРТЪК

 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ПРОФИЛ 4
 • ПРОФИЛ 4
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ЧК

ПЕТЪК

 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПРОФИЛ 4
 • ПРОФИЛ 4
 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • МАТЕМАТИКА
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

Please register for XII “б” клас to view this lesson.