Добре дошли в ПГ ''Яне Сандански''

Училище с 85 годишна история. Институция с традиции и бъдеще

    • Отбелязахме Деня на търпението – 25 март. 

В духа на днешния ден на всички класове, бяха раздадени табели с послания. 

Музика изпълни двора на училището – учениците се хванаха на хоро на приятелството – израз  на желанието за хармония и повече толерантност във взаимоотношенията и казаха „ДА” на търпението!

Идеята е да се повиши единството и толерантността между хората, да се напомня на учениците, че трябва да се уважават и да бъдат търпеливи един към друг. 

КАКВО ИМАМЕ
Доказано качествено образование Желание за новаторство, креативност и екипност Мотивирани учители и ученици
КАКВО ЦЕЛИМ
Да бъдем добре образовани, конкурентни и мобилни Да бъдем социални и креативни Да бъдем отговорни граждани на новото време
КАКВО ПРАВИМ
Учим много - и учениците, и учителите Участваме в състезания, печелим награди Разработваме и реализираме проекти
КАКВО ПОСТИГАМЕ
Разбираме света Готови сме за ежедневните предизвикателства Живеем в настоящето с идея за бъдещето

..........

КАКВО ИМАМЕ
Доказано качествено образование Желание за новаторство, креативност и екипност Мотивирани учители и ученици
КАКВО ЦЕЛИМ
Да бъдем добре образовани, конкурентни и мобилни Да бъдем социални и креативни Да бъдем отговорни граждани на новото време
КАКВО ПРАВИМ
Учим много - и учениците, и учителите Участваме в състезания, печелим награди Разработваме и реализираме проекти
КАКВО ПОСТИГАМЕ
Разбираме света Готови сме за ежедневните предизвикателства Живеем в настоящето с идея за бъдещето

..........

КАКВО ИМАМЕ
Доказано качествено образование Желание за новаторство, креативност и екипност Мотивирани учители и ученици
КАКВО ЦЕЛИМ
Да бъдем добре образовани, конкурентни и мобилни Да бъдем социални и креативни Да бъдем отговорни граждани на новото време
КАКВО ПРАВИМ
Учим много - и учениците, и учителите Участваме в състезания, печелим награди Разработваме и реализираме проекти
КАКВО ПОСТИГАМЕ
Разбираме света Готови сме за ежедневните предизвикателства Живеем в настоящето с идея за бъдещето

..........

521
УЧЕНИЦИ
23
ПАРАЛЕЛКИ
48
УЧИТЕЛИ
10728
ДИПЛОМИРАНИ