Добре дошли в ПГ ''Яне Сандански''

Училище с 85 годишна история. Институция с традиции и бъдеще

  • Националeн ден на безопасността на движението по пътищата

   На 29 юни отбелязахме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

   Датата е избрана и поради факта, че сега започват месеците, в които традиционно се предприемат много пътувания, които са предпоставка за най-голям брой тежки пътнотранспортни произшествия.

   ПГ „Яне Сандански” се обръща с призив към всички – бъдете толерантни, търпеливи, отговорни и дисциплинирани на пътя! Шофирайте така, сякаш всяко дете на пътя е вашето!

   Благодарим за съдействието на РПУ Сандански, които съблюдаваха за реда и създаваха респект! 

  • Отбелязахме Деня на търпението – 25 март. 

В духа на днешния ден на всички класове, бяха раздадени табели с послания. 

Музика изпълни двора на училището – учениците се хванаха на хоро на приятелството – израз  на желанието за хармония и повече толерантност във взаимоотношенията и казаха „ДА” на търпението!

Идеята е да се повиши единството и толерантността между хората, да се напомня на учениците, че трябва да се уважават и да бъдат търпеливи един към друг. 

КАКВО ИМАМЕ
Доказано качествено образование Желание за новаторство, креативност и екипност Мотивирани учители и ученици
КАКВО ЦЕЛИМ
Да бъдем добре образовани, конкурентни и мобилни Да бъдем социални и креативни Да бъдем отговорни граждани на новото време
КАКВО ПРАВИМ
Учим много - и учениците, и учителите Участваме в състезания, печелим награди Разработваме и реализираме проекти
КАКВО ПОСТИГАМЕ
Разбираме света Готови сме за ежедневните предизвикателства Живеем в настоящето с идея за бъдещето

..........

КАКВО ИМАМЕ
Доказано качествено образование Желание за новаторство, креативност и екипност Мотивирани учители и ученици
КАКВО ЦЕЛИМ
Да бъдем добре образовани, конкурентни и мобилни Да бъдем социални и креативни Да бъдем отговорни граждани на новото време
КАКВО ПРАВИМ
Учим много - и учениците, и учителите Участваме в състезания, печелим награди Разработваме и реализираме проекти
КАКВО ПОСТИГАМЕ
Разбираме света Готови сме за ежедневните предизвикателства Живеем в настоящето с идея за бъдещето

..........

КАКВО ИМАМЕ
Доказано качествено образование Желание за новаторство, креативност и екипност Мотивирани учители и ученици
КАКВО ЦЕЛИМ
Да бъдем добре образовани, конкурентни и мобилни Да бъдем социални и креативни Да бъдем отговорни граждани на новото време
КАКВО ПРАВИМ
Учим много - и учениците, и учителите Участваме в състезания, печелим награди Разработваме и реализираме проекти
КАКВО ПОСТИГАМЕ
Разбираме света Готови сме за ежедневните предизвикателства Живеем в настоящето с идея за бъдещето

..........

521
УЧЕНИЦИ
23
ПАРАЛЕЛКИ
48
УЧИТЕЛИ
10728
ДИПЛОМИРАНИ