ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Уважаеми родители, за нас е важно да си партнираме в настоящия процес на обучение, затова очакваме Вашето мнение и препоръките Ви относно работата в училищната електронна среда в ПГ „Яне Сандански“  тук