РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЯВИЛИ СЕ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ„ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г.

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Списък на учениците, които ще получат стипендия за IІ-срок на учебната 2019/2020 г.

Актуални конкурси и състезания

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2020/2021 г.

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Списък на учениците, които ще получат стипендия за IІ-срок на учебната 2019/2020 г.

Актуални конкурси и състезания

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2020/2021 г.