Уважаеми зрелостници, информираме ви, че срокът за подаване на заявления за допускане на ДЗИ сесия май-юни на учебната 2023/2024г. е от 06.02. – 21.02.2024г.