ДИРЕКТОРИ

Димитър Неов – от 1938 до 1939 година

Драган Зографов – от 1940 до 1942 година

Анани Донев – от 1942 до 1944 година

Янко Иванов – от 1944 до 1946 година

Илия Филчев – от 1946 до 1962 година

Христо Тасев – от 1958 до 1989 година

Спирия Спириев – от 1989 до 1992 година

Любен Тодоров – от 1992 до 1994 година

Зорица Органджиева – от 1994 до 2015 година

вр. и. д. Камелия Палкова – от 2015 до 2016 година

вр. и. д. Снежана Николова – от 2016 до 2019 година

Зорица Органджиева – от 2019 година до 2020 година

Снежана Николова- от 2020 година до днес

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ

Любен Георгиев – от 1970 до 1974 година

Спирия Спириев – от 1975 до 1989 година

Валентина Кесарова – от 1989 до 1991 година

Ангел Димитров – от 1991 до 1992 година

Любен Тодоров – от 1992 до 1992 година

Наталия Гоцева – от 1994 до 1996 година

Райна Трайкова – от 1992 до 2015 година

Катина Додушева – 2016 година

Николай Бойчев – от 2014 година до 2020 година

Димитрина Лалева – от 2017 година до 2020 година

Катина Додушева – от 2019 година до 2020 година

Людмил Карамитов- от 2020 година до 17.12.2021г

Татяна Симонска- от 2020 година до днес

Весела Тасева – от 2022 година до днес