ПЕТЯ КОСТАДИНОВА

Библиотекар

ВЕСЕЛА ЧЕПИЛОВА

Специалист управление на човешките ресурси

БОРИС СТОИЛКОВ

Работник по поддръжка сгради

ЛЮБКА ПЕТРОВА

Хигиенист 

СНЕЖАНА СТОЙКОВА

Хигиенист 

МАРИАН ЛАЗАРОВ

Техник компютърни системи

ИЛИАНА СТРАЖАКОВА

Завеждащ административна служба

БОЖИДАРА САРИЕВА

Касиер-домакин

АНКА ПОПОВА

Хигиенист 

БОРЯНА ДОНУШЕВА

Хигиенист

НИКОЛАЙ МИТРЕВ

Огняр 

ИВАН КУЗМОВ

Пазач невъоръжена охрана