ГРАФИК за провеждане на часовете в електронна среда от 30.11.2020г до 31.01.2021г

I час

II час

III
час

голямо междучасие

IV час

V час

VI час

VII
час

13:00-13:35

13:40-14:15

14:20-14:55

14:55-15:15

15:15-15:50

15:55-16:30

16:35-17:10

17:15-17:50

По време на обучението в дигитална среда в ПГ „Яне Сандански“ – гр. Сандански се използва платформата Microsoft Office 365.
Като допълнителни електронни ресурси нашите преподаватели използват още: Ucha.se, Academia.edu, LearningApps, Kahoot, Learning Apps Glogster Edu, MozaBook, Еdmodo и др.