Благодарим на всички гимназисти и родители, които се включиха в анкетното проучване!
Вашето мнение е важно за нас, защото само заедно можем да постигнем успех!

ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В ДИГИТАЛНА СРЕДА

Вашето мнение е важно за нас!
Ръководството на ПГ „Яне Сандански“ Ви призовава да споделите своята оценка и препоръки. За да подобрим заедно качеството на образователния процес. За да създадем стабилна основа за нашите успехи!

Анкета за УЧЕНИЦИ- тук

Анкета за РОДИТЕЛИ – тук

Анкета за УЧИТЕЛИ – тук

Резултатите от анкетното проучване ще бъдат обобщени, анализирани и представени на информационната страница на ПГ „Яне Сандански“.

ГРАФИК за провеждане на часовете в електронна среда

I час

II час

III
час

голямо междучасие

IV час

V час

VI час

VII
час

13:00-13:30

13:40-14:10

14:20-14:50

14:50-15:10

15:10-15:40

15:50-16:20

16:30-17:00

17:10-17:40

По време на обучението в дигитална среда в ПГ „Яне Сандански“ – гр. Сандански се използва платформата Microsoft Office 365.
Като допълнителни електронни ресурси нашите преподаватели използват още: Ucha.se, Academia.edu, LearningApps, Kahoot, Learning Apps Glogster Edu, MozaBook, Еdmodo и др.