От понеделник - 06.12.2021г, започваме присъствен учебен процес за всички класове, които имат 50% съгласие от родителите за тестване на учениците Това са класовете - 8 а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9г, 10а, 10б, 10в, 10г, 11а, 12а, и 12б Учениците от ПОСОЧЕНИТЕ класове, които са без декларация за съгласие от родителите остават в ОРЕС В понеделник - 06.12.2021г - 1 учебен час ще бъде Час на класа, тогава ще се извърши тестването на учениците Учениците 30 мин. преди теста НЕ ТРЯБВА да са яли и пили нищо. Останалите класове - 8д, 9в, 9д, 11б, 11в, 11г, 11д, 12в, 12г - остават в ОРЕС, защото нямат 50% декларация за съгласие от родителите за присъствен учебен процес. За класовете в ОРЕС , в понеделник - 1-я учебен час също ще бъде ЧК. Присъствен учебен процес ще бъде за учениците, които имат декларация за съгласие от родителите от следните класове - 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9г, 10а, 10б, 10в, 10г, 11а, 12а, 12б . Учениците от тези класове, които нямат подадена декларация за съгласие остават в ОРЕС. В понеделник - 06.12.2021г 1-я учебен час - 7.30 часа - ще бъде ЧК - тогава ще се извърши тестването на учениците. Учениците от 8 д, 9в, 9д, 11б, 11в, 11г, 11д, 12 в, 12г клас са изцяло в ОРЕС. За тях в понеделник 06.12.2021г - 1-я учебен час също ще бъде ЧК Учебните занятия за всички ученици започват в 7.30 часа 9 в клас и 12 в клас вече имат 50% декларация за съгласие, следователно от утре - 07.12.2021г /вторник/ преминават в присъствено обучение 8 д клас вече имат 50% декларация за съгласие, следователно от утре - 08.12.2021г /сряда/ преминават в присъствено обучение. 12 г клас вече имат 50% декларация за съгласие, следователно от утре - 09.12.2021г /четвъртък/ преминават в присъствено обучение.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪЗ ЗАВИШЕНАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ COVID-19 В ОБЩИНА САНДАНСКИ - НАД 500 НА 100 000 И ПО ПРЕПОРЪКА С ИЗХ.№ 11-56/19.11.2021Г. НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-БЛАГОЕВГРАД, УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 8-12 КЛАС НА ПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ" ПРОДЪЛЖАВАТ ИЗЦЯЛО В ОРЕС ЗА ПЕРИОД ОТ ЕДНА СЕДМИЦА : ОТ 22.11. ДО 26.11.2021,ВКЛЮЧИТЕЛНО. УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ЕЛЕКТРОННО УСТРОЙСТВО, ДА ЗАПОВЯДАТ В УЧИЛИЩЕ С РОДИТЕЛ, ЗА ДА ИМ БЪДЕ ОСИГУРЕНО. БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

Със Заповед № РД-01-396 на директора на РЗИ-Благоевград се преустановяват присъствените учебни занятия. Всички ученици на ПГ "Яне Сандански" от 8 до 12 клас преминават в ОРЕС за периода 11.03 - 24.03.2021г

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ„

График за провеждане на часовете за периода от 10.05.2021г. до 14.05.2021г.

Със Заповед № РД-01-396 на директора на РЗИ-Благоевград се преустановяват присъствените учебни занятия. Всички ученици на ПГ "Яне Сандански" от 8 до 12 клас преминават в ОРЕС за периода 11.03 - 24.03.2021г

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ„

График за провеждане на часовете за периода от 26.04.2021г. до 17.05.2021г.

Със Заповед № РД-01-396 на директора на РЗИ-Благоевград се преустановяват присъствените учебни занятия. Всички ученици на ПГ "Яне Сандански" от 8 до 12 клас преминават в ОРЕС за периода 11.03 - 24.03.2021г

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ„

График за провеждане на часовете за периода от 12.04.2021г. до 24.04.2021г.

Със Заповед № РД-01-396 на директора на РЗИ-Благоевград се преустановяват присъствените учебни занятия. Всички ученици на ПГ "Яне Сандански" от 8 до 12 клас преминават в ОРЕС за периода 11.03 - 24.03.2021г

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ„

ОТ 04.03.2021г. ДО 17.03.2021г. ОБУЧЕНИЕТО В ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ„ Е НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП: В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА - УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9 И 12 КЛАС, ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА - УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8,10 И 11 КЛАС.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ

ГРАФИК за провеждане на часовете в електронна среда от 10.05.2021г до 14.05.2021г за учениците от 8 и 10 клас.

I час

II час

III
час

голямо междучасие

IV час

V час

VI час

VII
час

7:30-8:10

8:15-8:50

9:00-9:35

9:35-10:05

10:05-10:40

10:50-11:25

11:35-12:10

12:20-12:55

По време на обучението в дигитална среда в ПГ „Яне Сандански“ – гр. Сандански се използва платформата Microsoft Office 365.
Като допълнителни електронни ресурси нашите преподаватели използват още: Ucha.se, Academia.edu, LearningApps, Kahoot, Learning Apps Glogster Edu, MozaBook, Еdmodo и др. 

ГРАФИК за провеждане на часовете в електронна среда от 26.04.2021г до 17.05.2021г за учениците от 8, 10 и 11 клас.

I час

II час

III
час

голямо междучасие

IV час

V час

VI час

VII
час

7:30-8:05

8:15-8:50

9:00-9:35

9:35-10:05

10:05-10:40

10:50-11:25

11:35-12:10

12:20-12:55

По време на обучението в дигитална среда в ПГ „Яне Сандански“ – гр. Сандански се използва платформата Microsoft Office 365.
Като допълнителни електронни ресурси нашите преподаватели използват още: Ucha.se, Academia.edu, LearningApps, Kahoot, Learning Apps Glogster Edu, MozaBook, Еdmodo и др.