График за провеждане на часовете за периода от 31.05.2021г. до 30.06.2021г.

Със Заповед № РД-01-396 на директора на РЗИ-Благоевград се преустановяват присъствените учебни занятия. Всички ученици на ПГ "Яне Сандански" от 8 до 12 клас преминават в ОРЕС за периода 11.03 - 24.03.2021г

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ„

График за провеждане на часовете за периода от 10.05.2021г. до 14.05.2021г.

Със Заповед № РД-01-396 на директора на РЗИ-Благоевград се преустановяват присъствените учебни занятия. Всички ученици на ПГ "Яне Сандански" от 8 до 12 клас преминават в ОРЕС за периода 11.03 - 24.03.2021г

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ„

График за провеждане на часовете за периода от 26.04.2021г. до 17.05.2021г.

Със Заповед № РД-01-396 на директора на РЗИ-Благоевград се преустановяват присъствените учебни занятия. Всички ученици на ПГ "Яне Сандански" от 8 до 12 клас преминават в ОРЕС за периода 11.03 - 24.03.2021г

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ„

График за провеждане на часовете за периода от 12.04.2021г. до 24.04.2021г.

Със Заповед № РД-01-396 на директора на РЗИ-Благоевград се преустановяват присъствените учебни занятия. Всички ученици на ПГ "Яне Сандански" от 8 до 12 клас преминават в ОРЕС за периода 11.03 - 24.03.2021г

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ„

ОТ 04.03.2021г. ДО 17.03.2021г. ОБУЧЕНИЕТО В ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ„ Е НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП: В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА - УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9 И 12 КЛАС, ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА - УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8,10 И 11 КЛАС.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ

ГРАФИК за провеждане на часовете в електронна среда от 10.05.2021г до 14.05.2021г за учениците от 8 и 10 клас.

I час

II час

III
час

голямо междучасие

IV час

V час

VI час

VII
час

7:30-8:05

8:15-8:50

9:00-9:35

9:35-10:05

10:05-10:40

10:50-11:25

11:35-12:10

12:20-12:55

По време на обучението в дигитална среда в ПГ „Яне Сандански“ – гр. Сандански се използва платформата Microsoft Office 365.
Като допълнителни електронни ресурси нашите преподаватели използват още: Ucha.se, Academia.edu, LearningApps, Kahoot, Learning Apps Glogster Edu, MozaBook, Еdmodo и др. 

ГРАФИК за провеждане на часовете в електронна среда от 26.04.2021г до 17.05.2021г за учениците от 8, 10 и 11 клас.

I час

II час

III
час

голямо междучасие

IV час

V час

VI час

VII
час

7:30-8:05

8:15-8:50

9:00-9:35

9:35-10:05

10:05-10:40

10:50-11:25

11:35-12:10

12:20-12:55

По време на обучението в дигитална среда в ПГ „Яне Сандански“ – гр. Сандански се използва платформата Microsoft Office 365.
Като допълнителни електронни ресурси нашите преподаватели използват още: Ucha.se, Academia.edu, LearningApps, Kahoot, Learning Apps Glogster Edu, MozaBook, Еdmodo и др.