Back To The Course

ПОНЕДЕЛНИК

 • МАТЕМАТИКА
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • ЧК

ВТОРНИК

 • ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
 • ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
 • СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

СРЯДА

 • ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • МАТЕМАТИКА
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • МАТЕМАТИКА
 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ЧЕТВЪРТЪК

 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • ФИЛОСОФИЯ
 • БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

ПЕТЪК

 • РУСКИ ЕЗИК /НЕМСКИ ЕЗИК
 • РУСКИ ЕЗИК /НЕМСКИ ЕЗИК
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Please register for IX д клас to view this lesson.