януари

Днес, 18 януари, скъп гост в училищната библиотека е госпожа Сийка Бояджиева - една от обичаните бивши учителки в нашето училище. Визитата й не случайно съвпада с рождената дата на бележитите български ...
Ръководството на ПГ „Яне Сандански„ продължава да полага усилия за подобряване на материално-техническата база в училище. Със съдействието на г-н Атанас Стоянов се ремонтира стаята на хигиенистите, която не е подлежала на ремонт от ...
На 13.01.2021г. се проведе среща между ръководството на ПГ „ Яне Сандански„ и ръководствата на останалите две училища в сградата – II Основно училище „Христо Смирненски„ и Вечерна гимназия.  Дневен ред на срещата: Набелязване на неотложните ...
От 07.01.2021г. до 13.01.2021г. по график се проведоха заседанията на методическите обединения в ПГ „Яне Сандански„ с дневен ред: 1. Държавен план прием 2021/2022г. 2. Рекламна кампания за ДПП 3. Добра екипна работа Интересни дискусии и ...
НОВ СТИЛ НА РАБОТА В ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ„ На 05.01.2021г. се проведе среща на ръководството на гимназията с председателите на методическите обединения. Основните теми за обсъждане на срещата бяха: 1. Държавен план прием 2021/2022 2. ...