Новини

НОВ СТИЛ НА РАБОТА В ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ„

На 05.01.2021г. се проведе среща на ръководството на гимназията с председателите на методическите обединения. Основните теми за обсъждане на срещата бяха: 1. Държавен план прием 2021/2022 2. Рекламна кампания 3. Нов стил на работа в училището. Прие се да се предложат на обсъждане пет паралелки за дискусия на Педагогически съвет. Дадоха се добри идеи за рекламната кампания, които да се обсъдят и в методическите обединения, както и със самите ученици. Предложеният стил на работа от новото ръководство се прие радушно и с одобрение от присъстващите на срещата, а именно:

1. Прозрачност

2. Добър тон във взаимоотношенията между работещите в училище

3. Добра екипна работа

4. Подобряване и поддържане на материално-техническата база

5. Устременост към общата цел – нареждане на ПГ „Яне Сандански„ на челни позиции в общината

6. Срещи с ръководствата на другите две училища в сградата за съгласуваност и взимане на рационални решения при решаване на общи проблеми. Срещите на ръководството на гимназията с председателите на методическите обединения ще продължат да се провеждат ежемесечно, а при необходимост и по-често.

 

Оставете коментар

Вашият имейл няма да бъде показан

Вашият коментар*

Име*

Имейл*

Уеб сайт