Отново повод за гордост - нашият възпитаник от 10г клас, Симеон Росен Бабалев, е част от Национален ученически парламент, който наброява 22 ученици. Изключително дейният, инициативен, креативен и интелигентен ученик пребори своите съученици дори ...