Теми: 1. „Трети март - признателност към героите и поклон пред величието на подвига.„ 2. „Ти и човека в мен създаде.„ 3. „Език свещен на моите деди.„ КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЕСЕТАТА: 28.02.2021г. на email: kamelon7@yahoo.com.